Tara är en blåtabbymaskad siamestjej. Tina är blåmaskad. Båda två är bokade.